Czy jesteś gotowy na trzecią edycję Skrytek Wirtualnych?

W roku 2022 uznajemy zasługi wszystkich tych, którzy zakładają skrytki. W ramach podziękowania za pracę, pomysłowość i radość włożoną w grę Centrala HQ z radością przedstawia akcję nagrodzenia najbardziej zaangażowanych keszerów. Pewna ich liczba otrzyma możliwość założenia własnej skrytki o unikalnym typie Skrytki Wirtualnej.

Żeby wygrać w loterii trzeba kupić los. Żeby otrzymać prawo do założenia Skrytki wirtualnej niczego nie trzeba kupować. Wystarczy poinformować Centralę HQ, wysyłając swoją chęć poprzez odpowiedni formularz. Ale po kolei:

Każdy keszer , który spełnia postawione warunki kwalifikacji jest mile widziany jako osoba deklarująca chęć założenia skrytki wirtualnej. W tej akcji planowane jest przydzielenie  4 000 nowych skrytek tego typu. Będzie to rozdystrybuowane  wg losowo wybranych użytkowników z uwzględnieniem rozmieszczenia geograficznego. Jeśli jedna osoba dysponuje kilkoma kontami (na przykład jako członek zespołu) to może wysłać tylko jeden wniosek. Wnioski będą przyjmowane do dnia 26 lutego 2022.

Warunki, które są konieczne do ubiegania się o możliwość przyznania Skrytki wirtualnej są opisane poniżej. Na całym świecie spełnia je obecnie około 50 000 keszerów.

Losowanie odbędzie się 1 marca 2022. Tego dnia wybrani użytkownicy otrzymają powiadomienie o przyznaniu nagrody oraz zobaczą na swoim koncie nowy typ skrytki – w sekcji skrytek nieopublikowanych. Nagrodę otrzyma też około 30 nowych wolontariuszy w podziękowaniu za poświęconą pracę na wsparcie społeczności geocachingu. Na opublikowanie skrytki będzie czas 1 roku.

Pierwsze dwie edycje (od sierpnia 2017 do grudnia 2021) przyniosły ponad 6 200 nowych skrytek wirtualnych na całym świecie.  Patrząc na statystyki widać, że wywołuje to pozytywne emocje tak poprzez liczbę przyznanych rekomendacji, procenta rekomendacji, długości wpisu oraz częstości wyszukiwania. Skrytki te nie były za bardzo uciążliwe podczas recenzowania.

Jednym z ciekawszych aspektów tej edycji to inne rozmieszczenie geograficzne. Przed wprowadzeniem aktualnych edycji większość Skrytek Wirtualnych była rozmieszczona w Stanach Zjednoczonych. Większość – czyli ponad 81% wszystkich skrytek tego typu.  Dotychczasowy podział nowych edycji przydzielił w USA tylko 15% nowej puli.  Spowodowało to, że Virtuale są teraz w 155 krajach. Poniższe dwa wykresy pokazują dystrybucję tego typu skrytek przed pierwszą oraz po drugiej edycji. Co będzie w trzeciej edycji?

 

Pytania i odpowiedzi

Czy skrytki wirtualne będą od teraz ogólnie dostępnym typem?

Nie zupełnie. Mamy nadzieję, że w ciągu roku powstanie nowych 4 000 skrytek wirtualnych. Jednak nie będą tak samo dostępne jak inne typy. Traktujemy tą edycję jako wyjątek, a typ skrytki wirtualnej traktowany jest jako typ wycofany.

Czy bieżąca dystrybucja będzie równo podzielona pomiędzy kraje?

Nie. Kraje różnią się powierzchnią lądu oraz różną liczbą aktywnych keszerów. Do dystrybucji został opracowany specjalny algorytm, który bardziej faworyzuje kraje, gdzie geocaching dopiero się rozwija. 50 000 osób spełniających aktualne wymagania pochodzi z 88 krajów. W pierwszej edycji, w roku 2017,  było to jedynie 63 kraje.

Jeśli posiadam kilka kont – czy mogę złożyć kilka wniosków?

Jeśli dysponujesz kilkoma kontami możesz złożyć tylko jeden wniosek. Jeśli odkryjemy nadużycie to stracisz prawo do Skrytki Wirtualnej.

Czy jedno konto może otrzymać więcej niż jedną skrytkę wirtualną?

Osoby, które wcześniej otrzymały prawo do założenia Skrytki wirtualnej nie kwalifikują się bieżącej edycji.

Jak się dowiedzieć kiedy skrytki z nowej edycji zostaną opublikowane?

Użytkownicy posiadający status Premium mogą skonfigurować sobie powiadomienie o pojawieniu się nowej Skrytki wirtualnej. Pozostali użytkownicy mają do dyspozycji filtry wyszukiwania.

Czy będą planowane kolejne edycje tego typu?

Jeśli bieżąca edycja nie przyniesie negatywnych niespodzianek to planujemy uruchomienie podobnej akcji w przyszłości. Prawdopodobnie ze zmodyfikowanym kryterium selekcji, aby zachęcić do gry nowych użytkowników.

Czy obecnie Skrytek Wirtualnych nie jest za dużo?

Obecnie jest założonych około 10 600 Skrytek Wirtualnych. Stanowi to zaledwie 0,3% wszystkich skrytek z liczby 3 326 000 aktywnych skrytek na całym świecie. Jeśli dojdzie kolejne 4 000 to będzie to co najwyżej 0,4% całości. To nie jest dużo.

Dlaczego nie zostanie przywrócony ten typ skrytki do powszechnego użytku?

Ponieważ dzisiaj Virtuale są rzadkie, nowo powstające są dobrze dopracowane to z tego powodu są bardziej popularne. Przed rokiem 2005 były powszechnie dostępne i zostały wycofane z powodu problemów , jakie przysparzały. Część osób już tego nie pamięta albo nawet o tym nie wiedziała.

Ten typ został stworzony aby można było pokazać miejsce gdzie nie można było założyć fizycznej skrytki lub gdzie skrytki fizyczne zbyt często ginęły. Z czasem virtuale były powodem do licznych problemów, sporów, z drugiej strony dużo było takich o niskiej jakości. Niektórzy zakładali takie, żeby nie zajmować się serwisowaniem. Z tego powodu zostały zmodyfikowane wytyczne tak aby w znaczący sposób odróżnić je od pozostałych typów, co z kolei było powodem do skrajnej subiektywności interpretacji i mnóstwo frustracji. Z tego powodu Skrytki Wirtualne wyszły z powszechnego obiegu.

Uważamy, że pozostawienie tego typu unikalnym nie odnowi masowo poprzednich problemów a będzie wyjątkowym prezentem dla społeczności. Dodatkowo będzie nagrodą dla najbardziej zaangażowanych keszerów , którzy przyczynili się do rozwoju gry.

Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać prawo do założenia własnej Skrytki Wirtualnej?

  1. Nie otrzymałeś wcześniej takiego prawa w poprzednich edycjach
  2. Musisz mieć co najmniej dwie aktywne skrytki (które nie są Wydarzeniami)
  3. Jedna ze skrytek w inwentarzu była założona w okresie 08.02.2018 – 08.02.2022 (w ciągu ostatnich 4 lat)
  4. Otrzymałeś wpis znalezienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy
  5. Otrzymałeś co najmniej 20 rekomendacji (łącznie) dla posiadanych skrytek.

Jaki jest harmonogram dla tej edycji?

8.02.2022 – otwarcie formularza rejestracyjnego. Tylko użytkownicy, którzy zgłoszą chęć będą brali udział w losowaniu.

26.02.2022 – ostatni dzień rejestracji i zamknięcie formularza.

01.03.2022 – losowanie i przydział wygranych do użytkowników, zwycięscy będą poinformowani mailowo oraz zobaczą skrytkę na liście skrytek nieopublikowanych

28.02.2023 – ostatni dzień na publikację skrytki.

Gdzie znajdę formularz?

tutaj