Trzy sposoby aby przekazać podziękowania za założoną skrytkę

Geocaching jest tak dobry jak ukryte przez użytkowników skrytki. Fakt posiadania skrytki jest czymś więcej niż tylko ukryciem pojemnika. Autor pokazuje świetną lokalizację, odpowiedni pojemnik czy świetne maskowanie, ciekawy opis, troszczy się o skrytkę na dobre i na złe. Znalezienie fajnego kesza daje poczucie zadowolenia, przeżycia przygody oraz świadomości , że to gra zespołowa, bo […]