Skrytki Geo – Logiczne?

Leixão Earthcache

Earth Cache to typ skrytki obok którego ciężko przejść obojętnie. Dla niektórych jest ulubionym typem, który pokazuje interesujące miejsca, cuda stworzone przez naturę, które w dodatku długo się pamięta. Dla innych to niezrozumiała, ciężka i zagmatwana opowieść o trudnych rzeczach. Czy faktycznie?

Pamukkale, Turkey
Earth Cache nie posiada własnego pojemnika. Ani logbooka. Należy to typów wirtualnych. A to oznacza, że aby uznać, że można zalogować znalezienie to oprócz fizycznego odwiedzenia wskazanego przez kordy miejsca należy czegoś się dowiedzieć, udowodnić tą wiedzą, że fizycznie miejsce zostało odwiedzone. Autorzy często zadają do wykonania zadanie lub zadania. Mogą one dotyczyć omawianego w listingu procesu geologicznego lub wykonania zadania lub badania praktycznego w miejscu odwiedzin.

Moravský kras v kostce / Moravian Karst
Earth Cache pokazuje unikalne miejsce związane z geologią i na przykładzie obrazuje dzieje naszej Ziemi, zachodzące tu w przeszłości czy obecnie procesy geologiczne. Ważne, że robi to w sposób popularny, zrozumiały dla osób które wykażą choć odrobinę zainteresowania, nie mających zaplecza geologicznego. Nawet dla osób bez wykształcenia. Najczęściej największą satysfakcją dla autora jest fakt, że odwiedzający coś się nauczy o naszej Ziemi. Odwiedzone miejsce zostanie skojarzone z jakimś pojęciem lub procesem związanym z geologią. Może ciężko w to uwierzyć ale osoba która zaloguje pierwsze 100 erfów z następnymi tematami radzi już sobie całkiem nieźle. Im więcej Earth Cache skompletujesz tym bardziej zauważysz interesujące rzeczy geologiczne wokół siebie.

TPN – Morskie Oko
Wędrując po świecie nie spotkasz obok siebie dwóch erfów które mówią o tym samym. A przynajmniej w bliskiej od siebie odległości. Każdy opis pokazuje wyjątkowe i ciekawe miejsce. Najciekawszych miejsc nie znajdziesz w terenie zurbanizowanym. Znaczki z wycinkiem kuli ziemskiej będą cię prowadzić, pomimo trudu, do lokalizacji wartych odwiedzenia. Wraz z upływem czasu HQ zawęziła liczbę tematów, które mogą stanowić erfy i o ile starsze listingi opowiadały o głazie narzutowym jako takim czy meandrach rzeki to obecne nowe opisy mówią o bardziej unikalnych zjawiskach. Chyba, że erf podkreśli coś wyjątkowego. Nie wszystko, co występuje w naturze może być tematem skrytki geologicznej. Mowa tu np. o ekologii, biologii, zoologii, wykopaliskach archeologicznych. Zalecanymi tematami są minerały czy skamieniałości, procesy geologiczne, ewolucje form geologicznych, kratery, gejzery czy badania geologiczne, np. wieku skał.

El Diablo / Lanzarote
Earth Cache umieszczone w obszarach zurbanizowanych mogą pokazywać strukturę skały użytej jako materiału budowlanego czy jako cokołu pomnika, skamieniałości, procesy wietrzenia. Ale pokazują detale, które prawdopodobnie nie były by zauważone, sprawiają, że zatrzymasz się i docenisz piękno przetworzonej natury. Earth Cache poza miastami (na łonie natury) często pokazuje ciekawy widok i zapewnia spacer, żeby do nich dotrzeć. Mogą dotyczyć jaskiń, plaż, klifów, źródeł mineralnych, samotnych skał.

Ammonite en el Caminito del Rey
Jako, że jest to typ wirtualny, bez fizycznego pojemnika, nie obowiązuje tu minimalna odległość od innego kesza. Jednak żeby na mapie znaczniki nie przykrywały się nawzajem kordy Earth Cache nie są umieszczane w tych samych współrzędnych co już istniejące skrytki.
Co odróżnia kesze geologiczne od innych typów? Earth Cache rządzi się innymi wytycznymi – związanymi z geologią. Musi mieć charakter edukacyjny i napisany takim językiem aby zrozumiał to czternastolatek. Recenzują je inni recenzenci, którzy zajmują się tylko skrytkami geologicznymi. Recenzentów GeoAware jest znacznie mniej więc czas oczekiwania na weryfikację może być dłuższy. Nie ma wymogu minimalnej odległości, za to erf jako miejsce musi się wyróżniać się wyjątkową cechą. Opis tej skrytki nie będzie zbitkiem kilku wyrwanych z kontekstu akapitów skopiowanych z bogatszych źródeł Internetu i wklejonych w przypadkowe miejsca. Opis będzie spójny, bo opowiedziany przez autora jego własnymi słowami i rozumiejącego to, co napisał. Opisy z reguły nie są zbyt długie, a czytający opis wie się co autor chciał przekazać i o czym nauczyć. Przed przekazaniem do publikacji autorzy często pokazują treść listingu mugolom lub innym geocacherom, żeby upewnić się, że publikowany tekst oraz postawione zadania są zrozumiałe. Zbyt długie (przydługie) opisy nie są chętnie czytane przez osoby ale też przez starawe urządzenia wyświetlające tekst opisu mogą ich nie załadować w całości. Żeby uniknąć ucięcia długiego opisu na starych urządzeniach GPS niektórzy autorzy najważniejsze treści, w tym pytania do zadań umieszczają na początku opisu.

Algar dos Caneiros
Czy erfy podlegają serwisowaniu? Oczywiście. Zanim autor zdecyduje się na założenie własnego erfa musi odwiedzić opisywane miejsce w ostatnich dwóch miesiącach, a po opublikowaniu powinien sprawdzić co jakiś czas czy opisywane miejsce i jego szczegóły nadal istnieją. Zdarzają się, niestety, sytuacje gdy ze skały zostały oddłubane skamienieliny, których dotyczyło zadanie lub nawet zniknęła cała wielka skała (została zabrana przez inną osobę lub spadła w przepaść). Z tego samego względu nie ma pewności, że recenzent opublikuje erfa opisanego gdy jesteś na wakacjach, ponieważ ciężko Ci będzie go serwisować w przyszłości. Jeszcze jeden obowiązek autora to czytanie logów z odpowiedziami i ewentualne reagowanie w rozsądnym czasie aby lepiej wytłumaczyć lub naprowadzić odwiedzającego geocachera na poprawne odpowiedzi oraz być przekonanym, że faktycznie odwiedzili miejsce. Jeśli autor otrzyma nieprawidłowe czy niepełne odpowiedzi będzie współpracował aby naprowadzić na dobry trop.

Gaudí’s Crazy Ideas: Sagrada Familia Columns
Oprócz odwiedzenia miejsca wskazanego przez kordy będziesz musiał wykonać zadanie specyficzne dla danego miejsca. Autorzy wymyślają takie zadanie, którego nie da się rozwiązać siedząc w domu przed komputerem. Może dotyczyć zmierzenia lub oszacowania wielkości, opisanie własnymi słowami co się zobaczyło, opisania kolorów lub tekstur skały, smaku lub zapachu wody mineralnej. A nawet czy składniki gliny zgrzytają w zębach czy nie. Czasem przytoczenia czegoś z tablicy informacyjnej opisującej oglądany ewenement. Wykonywane zadanie będzie dotyczyć geologii (więc nie zdarzą się pytania iloma gwoździami tablica przybita jest do deski). O ile zadanie wymaga użycia specjalnego narzędzia, np. poziomicy czy miary to w atrybutach skrytki będzie to wyraźnie zaznaczone stosownym znaczkiem („wymagane specjalne narzędzie”). Obowiązkiem odwiedzającego jest wysłanie odpowiedzi do autora przez zalogowaniem skrytki geologicznej. Jeśli zrobi to w odwrotnej kolejności może doświadczyć skasowania swojego logu. Należy pamiętać aby z Earth Cache nie zabierać „pamiątek”. Zostawmy innym to miejsce w takiej postaci jak je zastałeś.

Ouzoud Waterfalls

Udowodnić, że odwiedziło się dane miejsce najłatwiej okazując zdjęcie siebie w tym szczególnym miejscu. Były takie praktyki. Niestety, ze względu na ochronę wizerunku osób takie zadanie nie jest obecnie dopuszczalne jako obowiązkowe (pomimo, że może tak być napisane w starym listingu). Jakkolwiek zalecane jako zadanie dobrowolne nie może być zadaniem obowiązkowym. Umieszczając zdjęcia z pięknego miejsca należy pamiętać aby nie zdradzić odpowiedzi do zadań przyszłym odwiedzającym. Można się zdziwić, ale w takim przypadku autor ma prawo skasować wpis znalezienia, który zawiera zamierzone lub niezamierzone upublicznienie odpowiedzi zadania.

EC55PM Weird shapes

Publikując skrytkę autor zadbał o zgodę na umieszczenie Erfa w tym miejscu. Dotyczy to zgody właściciela terenu, w szczególności w miejscach o ograniczonym dostępie, takich jak Rezerwaty Przyrody, Parki Narodowe, tereny prywatne czy wnętrze czynnego kamieniołomu. Wskazanie miejsca poprzez opisanie erfa może sprawić, że więcej osób zacznie to miejsce odwiedzać, co może wiązać się z niedogodnościami.

Torre pendente di Pisa

Comments

comments