Wyniki ankiety przeprowadzonej w roku 2018 na temat jakości skrytek

W połowie roku 2018 r. Centrala HQ zaprosiła społeczność geocacherów do rozmowy na temat jakości skrytek. Zostały podjęte kroki mające na celu podniesienie jakości publikowanych skrytek, bo ma to kluczowy wpływ na żywotność naszej gry.
Zanim Centrala rozpocznie kolejne projekty poprawiające jakość keszy i świadomość keszerów o jakości skrytek chciała posłuchać co sami uczestnicy zabawy myślą na ten temat. Pierwsze kroki były poczynione w wymianie poglądów na oficjalnym forum dyskusyjnym forums.geocaching.com. W tym miejscu zostały podane najważniejsze cechy co znaczy jakość skrytek. Następnym krokiem było zaprojektowanie ankiety którą mógł wypełnić każdy uczestnik gry, niekoniecznie używający forum. Po tym badaniu można było zmierzyć ważność tematów określonych powyżej. W ten sposób uzyskano ilościową informację zwrotną.
W badaniu wzięło udział prawie 12 000 osób z 58 krajów. Respondentami byli jedni z najbardziej zaangażowanych i doświadczonych uczestników gry w społeczności: 80% respondentów miała własne skrytki, 85% respondentów znalazła co najmniej pół tysiąca skrytek, 95% uczestników posiada konto Premium.
Poniżej przedstawiono wyniki badania z podziałem na kategorie.

Najważniejsze czynniki dla wysokiej jakości skrzynki
Prawie 92% ankietowanych uznało za ważne lub bardzo ważne dla wysokiej jakości skrytek posiadanie dokładnych współrzędnych. Dla porównania: tylko 24% ankietowanych uznało, że ważna jest wielkość pojemnika.
Czynnikami, w kolejności ważności, były:

 1. Dokładne współrzędne
 2. Skrytka nie szkodzi środowisku
 3. Właściciel serwisuje skrytkę regularnie
 4. Pojemnik skrytki dostosowany jest do miejsca ukrycia
 5. Skrytka posiada prawidłowe opisy w zakresie wartości trudności zadania i trudności terenu
 6. Skrytka jest tak ukryta, że nie jest zauważalna dla mugoli
 7. Umieszczona jest w ciekawej lokalizacji
 8. Posiada porządny opis
 9. Ma odpowiednie atrybuty
 10. Posiada pomocną wskazówkę
 11. Sprytne i ciekawe maskowanie
 12. Zabawna lub wymagająca łamigłówka
 13. Mówi o lokalizacji najbliższego parkingu, o ile taki można znaleźć w okolicy
 14. Jest skrytką z największym pojemnikiem

W jaki sposób zmiana zachowań osób aktywnie szukających skrytek wpłynęłaby na poprawę jakości skrytek?

W przeciwieństwie do pierwszego pytania rozrzut odpowiedzi był tutaj minimalny. Według respondentów najlepszym krokiem może być wpisanie skutku poszukiwania w postaci zalogowania „Nieznaleziona”, „Potrzebny serwis” , „Skrytka powinna zostać zarchiwizowana”. Było to bardzo pomocne dla 79% posiadaczy skrytek. 74% stwierdziła, że bardzo ważna jest pomoc właścicielom skrytek w drobnych pracach serwisowych. 72% powiedziało to samo o pisaniu uczciwych i konstruktywnych wpisów do logów.
Wszystkie odpowiedzi, w zależności od tego, jak pomocne byłyby w poprawie jakości skrytek:

 1. Daj autorowi informację zwrotną w postaci logu „Nieznaleziona”, „Wymaga serwsu”, Skrytka powinna zostać zarchiwizowana” gdy to jest konieczne
 2. Pomórz autorowi w wykonaniu drobnego serwisu (np. wymiana przepełnionego lub mokrego logbooka)
 3. Napisz rzetelnie konstruktywny log w serwisie
 4. Nie reaktywuj nieznalezione skrytki samowolnie, bez zgody właściciela
 5. Nagradzaj skrytki, które Ci się spodobały przyznaniem własnej rekomendacji.

Jeśli społeczność będzie zmieniać swoje dotychczasowe nawyki to w którą stronę powinny pójść zmiany aby wpłynęły na poprawę jakości skrytek

Wyniki pokazały, że najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić autorzy skrytek jest bardziej przemyślana lokalizacja / pojemnik i bardziej regularne serwisowanie. Około 80% respondentów oceniło te kroki jako bardzo lub bardzo pomocne.
Wszystkie odpowiedzi, w zależności od tego, jak pomocne byłyby w poprawianiu jakości skrzynek:

 1. Lokalizacja ukrycia skrytki powinna być bardziej przemyślana, oraz lepiej dobrany pojemnik.
 2. Skrytki powinny być regularnie serwisowane.
 3. Zakładaj taki typ skrytki jaki chciałbyś sam znaleźć
 4. Doświadczeni keszerzy powinni wspierać nowe osoby w zakładaniu nowych skrytek
 5. Wymieniaj się wiedzą aby uczyć o ukrywaniu i znajdowaniu skrytek

Jeśli Centrala HQ miałaby dostosować wymagania w zakresie zakładania nowych skrytek to jak pomocne byłyby niektóre pomysły w poprawianiu jakości?

Najlepszym pomysłem było wymaganie znalezienia określonej liczny skrytek przed założeniem własnej. Prawie 60% badanych stwierdziło, że to jest ważne lub bardzo ważne. Podobny odsetek uważa, że zanim użytkownik ukryje następną skrytkę powinien zakończyć serwis obecnie posiadanych.
Poniżej znajdują się wszystkie odpowiedzi , w zależności od tego jak byłyby pomocne w poprawianiu jakości skrytek:

 1. Należy wymagać znalezienia określonej ilości skrytek przed ukryciem własnej.
 2. Należy wymagać od właścicieli skrytek aby najpierw zakończyli serwisowanie obecnie posiadanych zanim założą kolejną.
 3. Należy wymagać rzetelnego przeczytania samouczka dotyczącego zakładania skrytek przed fizycznym założeniem nowej.
 4. Wcześniej zwrócić uwagę Recenzenta dla problematycznych skrytek.
 5. W procesie zakładania nowej skrytki do recenzji powinno zostać przesłane dodatkowo zdjęcie sposobu założenia nowej skrytki.
 6. Należy ograniczyć ilość skrytek , które może posiadać jedna osoba.

Zadane zostało też pytanie o projekty i narzędzia, które zachęcą do lepszej jakości skrytek. Pomysły te były wymieniane w dyskusji wątku na oficjalnym forum.

Pomysły na narzędzia uszeregowane wg tego , jak pomocne byłyby dla poprawy jakości skrytek:

 1. W zakresie wyszukiwania skrytek – wyszukiwanie po ocenie rekomendacji – procencie osób które przyznało rekomendację.
 2. Wprowadzenie 5 stopniowej oceny skrytek
 3. Stworzenie miejsca dla uzasadnienia przyznanej rekomendacji
 4. Przyznanie wszystkim uczestnikom zabawy prawa do oceny skrytki
 5. Przyznanie nieograniczonej liczny punktur do rozdania dla członków posiadających konto Premium.

Pomysł na projekt rozpoznawania właścicieli skrytek uszeregowane wg wpływu na poprawę jakości

 1. Utworzenie specjalnego oznaczenia właścicieli skrytek wysokiej jakości
 2. Dodatkowa możliwość wyłączenia unikalnych typów (np. skrytek wirtualnych)

Inne pomysły na projekty podnoszące jakość skrytek:

 1. Akcje promocyjne promujące różnorodność a nie dużą liczbę znalezień
 2. Zmiana nazwy typu logu z „Skrytka powinna zostać zarchiwizowana” na „Skrytka wymaga uwagi Recenzenta”

Nie można zagwarantować realizacji wszystkich z tych pomysłów. Jednak te badania dały wyraźny obraz oczekiwań społeczności dotyczący jakości skrytek. Wyniki pokazują też jak użytkownicy sami mogą wpłynąć na jakość zarówno podczas poszukiwania jak i ukrywania skrytek.
Podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w tym badaniu!

Comments

comments