Skrytka Zagadkowa

Lubisz zagadki?

Skrytka typu zagadkowego to chyba najbardziej pojemna kategoria. Główne współrzędne najczęściej nie wskazują miejsca ukrycia fizycznego pojemnika. W podstawowej wersji współrzędne są ukryte, a żeby je odgadnąć trzeba rozwiązać zagadkę o określonym stopniu trudności. Misterka (od angielskiego słowa Mistery ) może wymagać rozwiązania zadania przed udaniem się w teren (przed komputerem) albo rozwiązania zadania ma na miejscu w terenie. W przypadku, gdy zagadka jest do rozwiązania w terenie (bez użycia Internetu i innych pomocy), skrytka zagadkowa powinna posiadać atrybut ‘field puzzle’ . Zadaniem może być quiz, równanie matematyczne, zadanie logiczne (np. Sudoku), przekształcenie notacji współrzędnych, rebus, rozszyfrowanie tekstu, informacjeukryte w tekście źródłowym strony lub osadzonych obrazkach,  czy inne odgadniecie co autor miał na myśli. Jednak informacje potrzebne do rozwiązania zadania muszą być publicznie dostępne. Skrytka zawiera co najmniej fizyczny pojemnik w którym znajduje się logbook. Zadanie musi być tak skonstruowane aby była konieczność użycia GPS, przynajmniej na jednym z etapów, ale niekoniecznie musi być etap finałowy. Skrytka zagadkowa może mieć wiele etapów, ale nie musi.

Zebrane w jedno miejsce narzędzie ułatwiające rozwiązywanie zadań skrytek zagadkowych to np.: https://www.geocachingtoolbox.com/ lub https://gc.de/gc/

Skrytki zagadkowe mogą początkowo zniechęcać, bo nie wiadomo od czego zacząć. Zostawmy na później te zagadki z wysoką trudnością zadania. Po  rozwiązaniu pewnej liczby tych prostszych przyjdzie i czas na trudniejsze. Im więcej łamigłówek rozwiążesz tym więcej różnorodności dostrzeżesz co pomoże Ci złamać przyszłe, bardziej trudne zadania.

Wiele skrytek ma umieszczone na stronie kontrolki sprawdzenia poprawności rozwiązania zanim wyruszysz w teren. Popularne strony ułatwiające to zadanie to  geochecker.com lub geocheck.org.  Warto pamiętać że od niedawna standardowa funkcjonalność strony zyskała taką możliwość. Alternatywą do sprawdzenia dokładnych współrzędnych finałowych jest podanie dodatkowej zależności pomiędzy szukanymi elementami zagadki, np. suma wyliczonych zmiennych pomocniczych to 238. Nie ma wymogu posiadania 'autosprawdzacza'.

Jest drugim, po skrytce tradycyjnej, najpopularniejszym typem skrytek. W Polsce stanowi 12,7 % wszystkich aktywnych keszy.

Jeżeli współrzędne początkowe są fikcyjne wtedy współrzędne finału nie mogą być oddalone od punktu początkowego dalej niż 3,2 km (2 mile). (Jeśli współrzędne początkowe mają znaczenie, podobnie jak w skrytce wieloetapowej,  zasada maksymalnej odległości nie obowiązuje.) Ale nie zawsze tak było. Pewnie niektórzy słyszeli o zagadkach antypodowych. Współrzędne startowe były umieszczone po drugiej stronie Kuli Ziemskiej. Przykładem jest Chiński Syndrom z Czeskiej Pragi. Jeśli zadanie polega na obliczeniu współrzędnych finału na podstawie azymutu i odległości w tym przypadku nie jest wymagana wizyta w terenie.

W przeszłości zostały wyodrębnione podtypy:

Skrytka bonusowa to na nagroda za znalezienie kilku innych skrytek w serii. W odwiedzonych keszach można skompletować informacje potrzebne do znalezienia finału serii; (sama skrytka bonusowa nie może już dalej prowadzić do kolejnej bonusowej).

Skrytki wyzwania na pierwszy rzut oka wyglądają na mapie tak samo – z niebieską ikonką pytajnika. W nazwie obowiązkowo zawierają słowo challenge. Żeby móc zalogować znalezienie to oprócz dokonania wpisu w logbooku należy spełnić określone przez autora w opisie warunki. Przykładami dodatkowych warunków mogą być: znalezienie określonej ilości skrytek z pewnego terytorium, skrytek o konkretnych cechach (typów, atrybutów, liczby przyznanych punktów ulubionych), ilości zalogowań w jednostce czasu, skompletowanie liter rozpoczynających nazwy, konkretnych dat publikacji, kombinacji Terenu i Trudności zadania, wysokości nad poziom morza, zebranie wszystkich możliwych kombinacji Zadania i Terenu, zebranie wszystkich możliwych miesięcy publikacji skrytek, …). Zadania nie mogą być uzależnione od zaniechania ani od aktywności innych użytkowników. Szczegółowe wytyczne dotyczące kryteriów skrytek challenge zostały opisane na stronie: https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.chapter&id=127&pgid=206

Określone zadanie może być dla jednego keszera łatwe dla innego trudne albo wręcz niemożliwe do wykonania. Zadania powinny być tak skonstruowane aby zminimalizować poziom subiektywnej oceny wykonalności. Zadanie nie powinno być wykonalne dla zbyt wąskiego grona osób (wtedy skrytka byłą by skrytką prywatną). W okolicy publikacji wyzwania powinna być rozsądna liczba osób spełniających warunki zadania. W bliskiej odległości nie powinny znajdować się zagadki z identycznymi warunkami. Żeby móc jednoznacznie zbadać czy osoba spełnia warunki wyzwania w opisie skrzynki trzeba umieścić mechanizm automatycznej weryfikacji kryterium. Może to być link do odpowiedniego programu, np. https://project-gc.com/Tools/Challenges. Miejsce ukrycia pojemnika finałowego to jawne kordy początkowe albo jeden w punktów pośrednich.

Po okresie zwieszenia publikacji nowych wyzwań w roku 2016 zostały doprecyzowane dodatkowe wymagania do wyzwania. Informacje podlegające weryfikacji muszą znajdować się na stronie geocaching.com (znalezienie skrytki na szczycie góry o wschodzie słońca nie mam jak sprawdzić automatycznym walidatorem). Autor musi sam spełniać stawiane innym wyzwanie.

Najbliższe skrytki challenge można zobaczyć tu:

https://www.geocaching.com/play/search?ot=4&kw=Challenge

Wszystkie polskie wyzwania możemy wyszukać tu:

https://project-gc.com/Home/Dashboard

wpisując w pole ‘wyszukiwanie wieloznaczne’ słowa: Challenge Poland

 Skrytki nawigacyjne

Przy tym podtypie przesyła się bezprzewodowo dodatkowe informacje. Używa się przy tym jednej z dostępnych technologii: NFC, ChirpTM, WiFi, transmisji radiowej. Np. wykorzystując technologię NFC można na tagu zapisać informacje wyświetlone na ekranie smartfona jeśli ten znajdzie się w odpowiednio bliskiej odległości od tagu. Można tu przesłać gotowe współrzędne albo adres strony internetowej z dalszymi wskazówkami. Skrytka nawigacyjna posiada odpowiedni atrybut 'Wirless Beacon'.Znalezione obrazy dla zapytania geocaching attribute 'Wireless Beacon'

Skrytki nocne

Skrytka wymagająca użycia światła UV lub odblasków publikowana jest jako skrytka wieloetapowa lub skrytka zagadkowa. Trudna do znalezienia w dzień i łatwa w nocy, prowadząca keszera we właściwe miejsce. Ale same odblaski to za mało. Trzeba jeszcze użyć sygnału GPS, np. do odnalezienia początku ścieżki odblasków. Tego typu skrytki posiadają atrybut UV i/lub Skrytka nocna  / rekomendowana w nocy / Wymagana latarka. night cache attributesTego typu skrytki nie należy mylić z poszukiwaniem w nocy pojemnika finałowego w terenie zurbanizowanym. Świecenie latarką po oknach mieszkańcom z pewnością spowoduje szybkie spalenie miejscówki.

Rozszerzona rzeczywistość

Od połowy roku 2018 do 6 marca 2019 trwał eksperyment z oprogramowaniem wspierającym rozszerzoną rzeczywistość. W tym czasie mogły powstawać skrytki wymagającej aplikacji AR w celu określenia miejsca ukrycia pojemnika finałowego. Najbardziej popularne programy to Metaverse oraz HP Reveal (z tego ostatniego producent ostatecznie się wycofał). W Polsce obecnie dostępnych jest 9 takich skrytek:

https://www.geocaching.com/play/search?ot=4&kw=AR_&c=158

Zatem spieszmy się szukać skrytek …

Comments

comments