Skrytka Wieloetapowa

Skrytka wieloetapowa, (multi) cache różni się tym od skrytki tradycyjnej, że posiada co najmniej jeden dodatkowy etap zanim dotrzesz  fizycznego pojemnika. Punkt startowy znajduje się na opublikowanych współrzędnych i najczęściej zawiera informacje potrzebne do ustalenia współrzędnych pojemnika finałowego lub do kolejnego etapu tej skrytki. Punkt startowy nazywany pierwszym etapem. Finał zawiera pojemnik z logbookiem – tak jak w skrytce tradycyjnej. W przypadku tego typu warto dokładnie przeczytać opis skrytki.
Skrytka wieloetapowa może mieć etapy fizyczne lub wirtualne.
Etap fizyczny to taki, w którym założyciel umieścił coś w terenie. Mógł by to być inny pojemnik lub PET, przyklejony kod QR, napis do odczytania w świetle latarki UV. Etap wirtualny to miejsce gdzie można odczytać informacje, których założyciel nie umieścił w terenie. Przykładem może być kod z repera, numer latarni, kod ze znaku drogowego, piąty wyraz z napisu na tablicy pomnika. Generalnie należy tam dowiedzieć się czegoś. Należy zwrócić uwagę czy etapy wirtualne są trwałe. Nie powinien to być napis na zaparkowanym samochodzie. 🙂 Etapy fizyczne różnych skrytek MUSZĄ zachować minimalną wymaganą odległość 161 metrów, kiedy etapy wirtualne nie podlegają tej regule. Nie dotyczy to też fizycznych etapów tego samego multi. Nie ma określonego maksymalnego limitu pomiędzy współrzędnymi startowymi a finałem dla skrytki wieloetapowej. Rozstrzygające może być tu jedynie zdolność założyciela do utrzymania wszystkich etapów oraz pojemnika finałowego. W tym przykładzie skrytka wieloetapowa zaczyna się w Monachium a kończy w Wenecji.
Jakie metody stosują geocacherzy aby wydłużyć czas dotarcia do etapu finałowego?
Do odnalezienia ostatniego etapu skrytki wieloetapowej czasem wystarczy odnaleźć inny pojemnik w którym zapisane są wprost współrzędne finału. Inne często stosowane metody to policzenie obiektów lub odczytanie wartości z etapu pośredniego. Czasem odczytane wartości trzeba przeliczyć (np. współrzędne podane w innej notacji), rozwiązać proste zadanie matematyczne, złamać szyfr. Widziałem też zadania polegające na obliczeniu współrzędnych z innych współrzędnych podając odległość i azymut. I tu ważna uwaga. Ten typ skrytki wymaga osobistej obecności w terenie aby na miejscu odczytać informacje lub rozwiązać zadanie. Więc jeśli w terenie należy odczytać/zdobyć jakąś liczbę i wykorzystując ją obliczyć odległość lub azymut (i w konsekwencji kordy) to OK. Jeśli zadanie można policzy w domu przed komputerem to nie będzie to skrytka multi.
Często opis zawiera tylko współrzędne pierwszej wskazówki. Tam musisz rozwiązać zadanie aby uzyskać współrzędne następnego etapu. Wszystkie informacje niezbędne do odnalezienia etapu finałowego są podane w sposób jawny i znajdują się w opisie lub w terenie.
Skrytka wieloetapowa MUSI mieć więcej niż jeden etap. Pierwszy etap MUSI być wskazany przez współrzędne początkowe. Informacje podane w opisie skrytki +informacje zebrane z terenu mogą okazać się wystarczające do odgadnięcia współrzędnych finałowych (jak w powyższym przykładzie z odległością i azymutem), w tym przypadku współrzędne MUSZĄ być policzone od współrzędnych jednego z etapów.
Czasem jest też nazywana skrytką offsetową. Keszer najpierw idzie na współrzędne startowe i tam dowiaduje się jak dotrzeć do właściwej skrytki. Takie konstrukcje stosuje się na przykład w przypadku kolizji odległości planowanej nowej skrytki z już istniejącą. Ma to sens też wtedy gdy właściciel chce pokazać keszerom specjalne miejsce, ale nie można tam ukryć skrytki. W takim przypadku zwykle zadanie dotyczy odczytywania lub policzenia czegoś aby ustalić finałową lokalizację pojemnika. Skrytki offsetowe nie mogą być użyte do stworzenia GeoArt.
Jak dużo etapów może mieć skrytka multi? Może mieć dużo. Dobrze jest przy tym dodać atrybut informujący o spodziewanej długości trasy do pokonania aby umożliwić poszukiwaczom racjonalne zaplanowanie wszystkiego. Najdłuższa skrytka multi, którą spotkałem zawierała ponad 50 etapów –  Borowice – one mile out  i w ciągu siedmiu lat doczekał się ośmiu znalezień.
Dobrym zwyczajem dla trudniejszych zadań jest umieszczenie na stronie opisu autosprawdzacza, aby było wiadome czy poszukiwania na obliczonych współrzędnych ma szansę na znalezienie. W przeciwnym przypadku możemy otrzymywać prośby od poszukiwaczy z prośbą o zweryfikowanie poprawności obliczonych współrzędnych.

-Czy dozwolone lokalizacje ukrycia pojemnika finałowego mogą może być miejsca zakopane?

– Tak, ale tylko jeśli mówimy o nazwie miasta – Zakopane  (finał skrytki wieloetapowej nie może być zakopany 🙂

Comments

comments