Jaka epoka? Jaki wiek? Jaki rok? Jaki miesiąc? Jaki dzień? I jaka godzina?

Kiedy Wydarzenie kończy się a kiedy zaczyna?

No właśnie. Przychodzisz na Wydarzenie o godzinie 17, na kordach nikogo więcej  nie spotykasz, piszesz do organizatora i dowiadujesz się, że spotkamnie już odbył się. Rano. O godzinie 05:00 , nie o 17:00. Zaspałeś?

Jak często przydarza się Wam taka historia? Od tej pory będzie łatwiej. Podczas zakładania nowego Wydarzenia oraz podczas edycji istniejącego niezarchiwizowanego listingu w specjalnie do tego przeznaczonych polach należy podać dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania. Uczestnicy jawnie zobaczą w standardowym miejscu datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia spotkania.

Założenia:

  • Organizatorzy spotkania będą mogli ustalić w jakim formacie ma być wyświetlana informacja o godzinie – do wyboru format 12 lub 24 godzinny.
  • Nowa funkcjonalność wymusza i sprawdza minimalny czas trwania spotkania, zgodzie z wytycznymi, 30 minut dla spotkań i 60 minut dla wydarzeń CITO
  • Godzinę podajemy wybierając z listy wartość z dokładnością do kwadransa. Wydarzenie może się rozpocząć w dowolnym czasie pomiędzy minutą 00:00 a 23:15
  • Ostatnim możliwym czasem zakończenia wydarzenia jest godzina 23:45. Wydarzenie nie może rozpocząć się jednego dnia a zakończyć kolejnego dnia.

Strona opisu wydarzenia 

Listing wydarzenia pokazuje u góry strony datę i czas, zaraz pod nazwą wydarzenia. Wyświetlany format czasu jest oparty na ustawieniach językowych użytkownika. Np. jeśli korzystasz standardowo z języka angielskiego domyślnym formatem czasu będzie format 12 – godzinny.

Treść opisu

W opisie wydarzenia data oraz godziny wydarzenia są automatycznie dodawane na samym początku opisu.


Obecnie czas podany jest następującym formacie: 01 Luty 2019, 13:00 – 13:30. Tymczasowo nie są tłumaczone nazwy miesięcy, format daty zgodny z językiem angielskim a godzina będzie wyświetlana z formacie 24 godzinnym. Taki stan będzie trwał do zakończenia okresu testowego nowej funkcjonalności. Organizatorzy spotkań nie mogą edytować tej części opisu wydarzenia.

Proszę zauważyć, że obecnie nie da się wprowadzić godziny innej niż kwadranse. Z okazji święta liczby Pi (3,141 592 653 589 793 238) dnia 14 marca 2015 niektóre spotkania rozpoczynały się o godzinie 9:26 (3/14/15/9/26). Nie jest to w tej chwili możliwe. (np.)

Nie da się też zorganizować spotkania „Powrót do przeszłości” , które były organizowane w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy. Standardowo w Polsce zmiana czasu następuję z godziny 3:00 na 2:00. Spotkanie rozpoczęte o godzinie 2:45 po pół godzinie kończyło się o godzinie 2:15, czyli zakończyło się zanim się rozpoczęło. A mam świadków, że trwało 30minut (np.)

Wierzymy, że wprowadzona zmiana uprości nam planowanie spotkań oraz ustandaryzuje komunikację przez co wyeliminuje zdarzające się wcześniej nieporozumienia.

Comments

comments