Obchody Święta Społeczności Geocaching

Ten wpis został zaktualizowany w celu odzwierciedlenia zmian dokonanych w związku z epidemią  Koronawirusa  (COVID-19). Siedziba Geocaching chce umożliwić organizatorom  elastyczność w planowaniu wydarzeń związanych z obchodami społeczności ponieważ jest wyjątkowe. Organizatorzy wydarzeń będą mogli je organizować do 31 grudnia 2021 r.

Raz na dziesięć lat Centrala HQ organizuje obchody święta naszej gry. Jest to bardzo unikalny typ Wydarzenia, bo zdarza się niezmiernie rzadko. Historia geocachingu zaczęła się 2 maja 2000 roku i w 10, a następnie 20 rocznicę chcemy razem świętować. Jest to święto nie pojemnika, nie regulaminu, nie konkretnego miejsca a wszystkich keszerów – całej społeczności. Z tego powodu uczestnicy otrzymają nie tylko specjalną pamiątkę do profilu ale też te wydarzenia będą posiadały specjalną ikonkę.
Wydarzenie związane z rocznicą musi spełniać wymagania takie jak dla innego Wydarzenia ale też pewne dodatkowe: będzie się odbywać w okresie 2 maja – 31 grudnia 2021. W przeciwieństwie do zwykłego 30 minutowego eventu to Wydarzenie będzie trwać co najmniej 2 godziny. Nie jest dopuszczalna bliskość innego Wydarzenia Mega lub Giga tak co do odległości (bliżej niż 40 km ) jak i czasu (dwa dni przed lub dzień po).
Przywilej organizacji takiego wydarzenia może być przyznany osobie, która zamierza je zorganizować (dokona zgłoszenia) a równocześnie jest aktywnym geocacherem (w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczyła w innym Wydarzeniu lub Wydarzeniu CITO (licząc od dnia 2 grudnia 2016 – do 2 grudnia 2019) oraz zalogowała znalezienie skrytek w ciągu ostatniego pół roku (pomiędzy 2 czerwca 2019 a 2 grudnia 2019). Przywilej uprawnia do zorganizowania jednego Wydarzenia Święta Społeczności Geocaching.
Osoby spełniające powyższe kryteria mogą zgłosić chęć zorganizowania Wydarzenia Święto Społeczności Geocaching poprzez tą stronę nie później niż do 3 czerwca 2020 roku. Osoby, które posługują się więcej niż jednym kontem mogą dokonać zgłoszenia tylko raz.

Nie jest to gra indywidualna. Zalecane jest połączenie sił w celu zorganizowania naprawdę ciekawego spotkania w miejscu i dacie które zostały wybrane nieprzypadkowo. Wydarzenie (strona oraz fizyczne miejsce) powinno zostać w sposób szczególny udekorowane. Uczestnicy mogą otrzymać od organizatora nagrodę za uczestnictwo. Na przykład za dzielenie się swoimi historiami i przeżytymi przygodami podczas szukania skrytek. Na koniec warto pomyśleć o wspólnym zdjęciu.

Do tej pory wydarzenie tego typu nazywane było „Lost and Found Event Cache”. Dotyczyło spotkań które miały miejsce pomiędzy 30 kwietnia a 3 maja 2010 roku i związane było ze świętowaniem 10 rocznicy powstania Geocachingu. W tej okazji było zorganizowane 362 Wydarzeń na całym świecie. Więc bardzo małą liczba osób może poszczycić się zdobyciem takiej ikonki. W Polsce jedyne takie spotkanie odbyło się takie wydarzenie w Krakowie. Za to w uroczystościach Święta Społeczności Geocaching będzie mogła wziąć udział znacznie szersza grupa uczestników.
Jak będzie wyglądał sposób honorowania keszerów przywilejem zorganizowania Wydarzenia Święta Społeczności Geocaching? Spośród zgłoszonych osób każdego miesiąca, począwszy od stycznia do października 2020, centrala HQ w sposób niejawny, uwzględniając rozłożenie geograficzne, wybierze 2020 osób wysyłając do nich powiadomienie. W tej liczbie będą zaproszeni obecni aktywni wolontariusze (recenzenci, moderatorzy oraz tłumacze) oraz organizatorzy Wydarzeń Mega i Giga zaplanowanych na rok 2020 oraz ro 2021.
Po otrzymaniu zaproszenia do organizacji Wydarzenia należy je zorganizować w okresie 2 maja 2020 do 31 grudnia 2021. Szczegóły zostały opisane tutaj.
Niezależnie od Święta Społeczności Geocaching organizowanych na całym świecie, odbędzie się specjalnie wydarzenie w USA, Seatle, w central HQ Geocaching 20th Anniversary Celebration – Święto Geocaching HQ

Pytania i odpowiedzi:

Ile będzie zorganizowanych Wydarzeń Święto Społeczności Geocaching na całym świecie?

Planowanych jest łącznie co najmniej 20 200 Wydarzeń. Skąd ta liczba? W roku 2020 świętujemy 20-lecie gry. Aby zdobycie specjalnej ikonki typu skrytki było czymś szczególnym zostały wprowadzone specjalne założenia limitowania tego typu spotkań.

Dlaczego będzie przyznawana co miesiąc liczba 2020 zamiast ogłosić przydzielić prawo do organizacji w jednym czasie?

Wierzymy, że przyznawanie prawa do organizacji tego Wydarzenia będzie wiązało się w dużymi emocjami. W proces weryfikacji listingu będą zaangażowani nasi wolontariusze – recenzenci, którzy przyczynią się do tego aby nie wszystkie spotkania odbyły się w jednym miejscu i czasie.

Dokonałem zgłoszenia do zorganizowania Wydarzenia Święta Społeczności Geocaching. Kiedy dowiem się czy zostałem wybrany do jego zorganizowania?

Wnioskodawcy wybrani do organizacji Wydarzenia Święta Społeczności Geocaching zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną pomiędzy styczniem a październikiem 2020. Jeśli nawet nie otrzymasz powiadomienia a zostałeś wybrany to na swojej stronie profilowej zobaczysz nowy element w sekcji Twoje nieopublikowane i nieaktywne skrytki. Osoby, które nie zostały wybrane nie otrzymają powiadomienia.

Co mogę zrobić jeśli nie spełniam wymagań do przyznania prawa do zorganizowania Wydarzenia Święta Społeczności Geocaching?

Zawsze możesz założyć inne Wydarzenie z własnym tematem przewodnim

Co mogę zrobić jeśli zamierzam świętować rocznicę konkretnej daty?

Przyszli organizatorzy nie zostaną ustaleni z wyprzedzeniem. Więc ewentualne prośby o ustalenie konkretnej daty nie będą rozpatrywane. Jeśli masz ważny powód załóż standardowe Wydarzenie z własnym programem.

Jeśli otrzymałem zaproszenie aby zorganizować Wydarzenie Święta Społeczności Geocaching , jak szybko mogę przesłać je do recenzji?

Wydarzenia Święto Społeczności Geocaching mogą być wysyłane do recenzji do 6 miesięcy przed i nie później niż 2 tygodnie przez planowaną datą.

A kiedy najpóźniej?

Wydarzenia powinny się odbyć w okresie 2 maj – 31 grudzień 2021. Zatem najpóźniej do recenzji należy wystać listing 17 grudnia 2021.

Jeśli obecnie nie mam zalogowanych znalezień, które są wymagane do otrzymania przywileju organizacji Wydarzenia Święto Społeczności Geocaching a które spełniam, (używam notatek terenowych) dlaczego nadal nie kwalifikuję się po ich zalogowaniu?

Do kwalifikacji brane są dokonane wpisy przed 2 grudnia 2019. Zastąpienie notatki lub Szkicu we wpis po tej dacie nie ma już znaczenia.

Gdzie znajdę najbliższe Wydarzenie Święto Społeczności Geocaching w mojej okolicy?

Najlepiej sprawdzić na tej: liście.